Anunţ

Colac Ana-Maria Întreprindere Individuală, cu sediul în comuna Studina, sat Studina, str. Mihai Eminescu, nr. 16, jude. Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de: PRODUCŢIE PELEŢI DIN BIOMASĂ ŞI RESTURI VEGETALE, COD CAEN 1629 - FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PLUTĂ, PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE, la adresa comuna Studina, sat Studina, str. Mihaie Eminescu, nr. 16, jud. Olt. 

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun, în scris, la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.