ANAF: Declaraţia unică trebuie depusă până la data de 25 mai

Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește contribuabililor că termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de  25 mai 2022, inclusiv. 

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia unică este recomandat să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: 

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); 

- pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

 De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).