Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) își reafirmă angajamentul de a lupta împotriva violenței domestice

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a organizat Conferința națională de promovare a serviciilor specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, create prin Proiectul Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, la Slatina, în data de 24.11.2023.


Doamna Luminița Popescu, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a susținut un apel ferm pentru implicarea tuturor profesioniștilor și cetățenilor în prevenirea și combaterea violenței domestice, afirmând că „prevenirea și combaterea violenței domestice sunt posibile doar prin implicarea tuturor profesioniștilor, dar și a cetățenilor. Acest eveniment capătă o însemnătate enormă, având în vedere că mâine, 25 noiembrie, este Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeilor! Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că se poate implica în combaterea acestui fenomen. Trebuie să vorbim despre violența domestică, să o raportăm, să arătăm că nu o tolerăm în casele noastre și nici în comunitatea noastră! Trebuie să ne reiterăm angajamentul de a fi solidari și de a folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru stoparea acestui flagel”.

Proiectul Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”.  Proiectul este implementat de ANES și reprezintă o acțiune strategică, menită să asigure punerea în aplicare a prevederilor Convenției de la Istanbul în România și să asigure creșterea capacității instituționale la nivel național, în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Ionuț Cătălin Ivan, vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, a domnului Cosmin Floreanu, Subprefect, Instituția Prefectului Olt, a domnului Cornel Ivănuș, Comisar şef de poliţie, din cadrul Direcției de Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției Române, a domnului Florin-Ionuț Stancu, Președinte al Asociației Naționale a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, a doamnei Mariana Gheorghe, Inspector Școlar General Adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt, a doamnei Mihaela Andreianu, Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și a domnului Gheorghe Adrian Bărbulescu, Subinspector de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliţie Olt.

De asemenea, invitații au avut ocazia de a face un schimb de expertiză și de bune practici în în crearea serviciilor sociale pentru pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice cu profesioniști din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din cinci județe din țară, precum doamna Andreea Cristina Nicolae, șef centru, și doamna Alina Mihaela Mocan, psiholog, în cadrul DGASPC Olt, doamna Maria – Magdalena Constantinescu, consilier, și doamna Luana Andreea Georgescu, psiholog, în cadrul DGASPC Brașvo, doamna Ioana Henegar, psihologi DGASPC Alba, doamna Daniela Toader, coordonator al Centrului de consiliere pentru agresori Sibiu, DGASPC Sibiu, și doamna Aurelia Alina Filip, Șef serviciu, DGASPC Dolj.

Expertiza de la „firul ierbii” este abolut esențială, contribuind la dezvoltarea unei abordări mai eficiente și la îmbunătățirea intervențiilor, adaptându-le la nevoile specifice ale comunității și oferind soluții mai eficace pentru protejarea victimelor. 

Suntem hotărâți să continuăm, alături de partenerii noștri, în lupta împotriva acestui flagel și să generăm schimbări semnificative în România!