6,37%, rata şomajului în Olt

Potrivit datelor furnizate de AJOFM, rata şomajului în Olt, la sfârşitul lunii februarie, era de 6,37%. Din totalul şomerilor, doar puţin peste 1.000 de persoane beneficiază de ajutor de şomaj. 

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  8.237  șomeri (din care 3.847   femei), rata șomajului fiind de 6,37 % .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,51 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,14  pp.

Din totalul de 8.237 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.024 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.213  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.881  șomeri provin din mediul rural și  1.356  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total 8.237

< 25 ani 1.291

între 25-29 992

între 30-39 1.044

între 40-49 1.760

între 50-55 1.624

peste 55 ani 1.526

 „Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (41,04 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (24,36 %), urmat de cei au absolvit invatamantul profesional (16,40 %), iar 15,27 % au cei cu nivel de instruire  primar si fara studii . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,15 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,76 %”, transmite AJOFM Olt. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1699 persoane foarte greu ocupabile,  4121 greu ocupabile, 1888 mediu ocupabile, iar 529 sunt persoane ușor ocupabile.