6,23 % , rata şomajului în Olt

6, 23% este rata şomajului, înregistrată la sfârşitul lunii martie, în Olt. Potrivit AJOFM Olt, dintre şomerii aflaţi în evidenţele insituţiei, doar 1.000 beneficiază de ajutor de şomaj.

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  8.065  șomeri (din care 3.748   femei), rata șomajului fiind de 6,23 % .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,37 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,14  pp.

Din totalul de 8.065 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.001 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.064  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.599  șomeri provin din mediul rural și  1.466  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total     8.065

< 25 ani              1.078

între 25-29           993

între 30-39         1.019

între 40-49         1.829

între 50-55         1.618

peste 55 ani      1.528

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,29 %), apoi somerii cu nivel de instruire liceal (23,47 %), urmat de cei au absolvit invatamantul profesional (19,47 %), iar 16,70 % au cei cu nivel de instruire  primar si fara studii . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,23 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,81 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2023 persoane foarte greu ocupabile,  3675 greu ocupabile, 1939 mediu ocupabile, iar 428 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.