5,54 %, rata şomajului în judeţul Olt

Potrivit datelor furnizate de AJOFM Olt, rata şomajului la sfârşitul lunii iulie era de 5,54%. Comparativ cu luna precedentă, numărul şomerilor este în creştere.

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.175  șomeri (din care 3.307   femei), rata șomajului fiind de 5,54 % .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,41 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere  de 0,13  pp.

Din totalul de 7.175 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 696  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.479  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.968  șomeri provin din mediul rural și  1.207  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total     7.175

< 25 ani                629

între 25-29           646

între 30-39         1.049

între 40-49         1.610

între 50-55         1.569

peste 55 ani      1.672

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (35,19 %), apoi somerii cu nivel de instruire liceal  (22,06 %), urmat de cei au absolvit invatamantul professional  (20,59 %), iar 20,58 % au cei cu nivel de instruire profesional . Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 0,88 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,48 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2181 persoane foarte greu ocupabile,  3111 greu ocupabile, 1713 mediu ocupabile, iar 170 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.