4,90%, rata şomajului în Olt

Potrivit datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt rata şomajului în Olt a înregistrat, în cotombrie, o uşoară scădere faţă de luna precedentă. Din cei 7.859 de şomeri, doar 1.317 beneficiază de indeminizaţie. Cea mai mare pondere a şomerilor se înregistrează la categoria de vârstă 40-49 de ani.

La sfârșitul lunii octombrie  2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.859  șomeri (din care 3.520  femei), rata șomajului fiind de 4,90% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,05 %, în această lună acest indicator a scazut cu 0,15  procente .

Din totalul de 7.859 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.317 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.542  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.289  șomeri provin din mediul rural și  1.570  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

< 25 ani 1.070

între 25-29 225

între 30-39 953

între 40-49 2.044

între 50-55 1.734

peste 55 ani 1.833

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,07 %), apoi somerii cu nivel liceal (24,09 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (19,50 %), iar 16,80 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,29 %,  iar cei cu studii  superioare au o pondere de  1,76 %”, transmite AJOFM Olt. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1612 persoane foarte greu ocupabile,  3874 greu ocupabile, 2152 mediu ocupabile, iar 221 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.