4,89 %, rata şomajului în Olt

Potrivit datelor furnizate de AJOFM Olt, rata şomajului în luna noiembrie, la nivelul judeţului Olt, este de 4,89%. Sunt 7.833 de şomeri înregistraţi ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care doar 1.400 beneficiază de indemnizaţie.

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.833  șomeri (din care 3.484  femei), rata șomajului fiind de 4,89% , la sfârşitul lunii noiembrie. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,90 %, în această lună acest indicator a scazut cu 0,01  procente .

Din totalul de 7.833 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.398 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.435  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.927  șomeri provin din mediul rural și  1.906  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,19 %), apoi somerii cu nivel liceal (24,38 %), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (19,34 %), iar 16,83 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,22 %,  iar cei cu studii  superioare au o pondere de  2,01 %. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2159 persoane foarte greu ocupabile,  3240 greu ocupabile, 2167 mediu ocupabile, iar 267 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.