4,59%, rata şomajului în Olt

Potrivit datelor AJOFM Olt, rata şomajului a înregistrat o uşoară creştere iulie, comparativ cu luna precedentă. Cele mai multe persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă au vârsta între 40-49 de ani.

La sfârşitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.356  șomeri (din care 3.273   femei), rata șomajului fiind de 4,59% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,42 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere  cu 0,17  pp.

Din totalul de 7.356 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 730  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.626  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.856  șomeri provin din mediul rural și  1.500  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Total     7.356

< 25 ani              1.041

între 25-29            678

între 30-39            841

între 40-49         1.649

între 50-55         1.618

peste 55 ani      1.529

 Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,74 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (22,88 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (20,66 %), iar 16,31 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,01 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,40 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1903 persoane foarte greu ocupabile,  3517 greu ocupabile, 1601 mediu ocupabile, iar 335 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.