3.630 persoane angajate prin intermediul AJOFM Olt, de la începutul anului

În primele opt luni ale anului 2021, urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, 3.630 persoane au fost încadrate în muncă.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 august 2021, 1.425 au peste 45 de ani, 796 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 629 au între 25 și 35 de ani, iar  780  sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, 1.596 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar  2.034  persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale (1.540), urmate de cele cu studii gimnaziale (682), profesionale (639), 166 fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in primele opt luni ale anului 2021, 985 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.

„Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele opt luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 10.266  persoane”, transmite AJOFM Olt.