1 august, termenul limită pentru înregistrarea la AJOFM Olt pentru absolvenţii care nu au promovat Bacalaureatul

Absolvenţii promoţiei 2023 care nu au promovat Bacalaureatul au termen limită pentru a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă până pe data de 1 august. Cei care nu se înregistrează nu pot obţine indemnizaţia de somaj în valoare de 298 de lei.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele Agenţiei Judetene  pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea ca persoană aflata în căutarea unui loc de munca la AJOFM Olt, sunt urmatoarele :

-              actul de identitate;

–             diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

–             Curriculum Vitae.

Pentru a se înregistra tinerii din judeţul Olt se pot adresa la agentiile locale si punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt, respectiv Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Drăgăneşti Olt.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor sunt inregistrati la AJOFM Olt si nu s-au încadrat în muncă, nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de  învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare(598 lei) pot solicita indemnizaţie de şomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 298 lei.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, transmite AJOFM Olt.