Primăria Slatina a început reabilitarea clădirii Cercului Militar de pe strada Ionaşcu

Lucrările de reabilitare şi modernizare a clădirii fostului Cerc Militar din Slatina - Casa Armatei - sunt în plină desfăşurare. Investiţia este finanţată de Primăria Slatina, fiind o obligaţie în urma preluării de către administraţia locală a terenului fostei unităţi militare din municipiu. Clădirea datează din anii ’30, fiind construită de un arhitect italian, stabilit în localitate.

Durata lucrărilor, în urma cărora Cercul Militar îşi va recăpăta splendoarea de altă dată, este de 12 luni.

„Prin proiect se propune reabilitarea și modernizarea imobilului mai sus menționat deoarece acesta se află în stare avansată de degradare din punct de vedere al stabilității și al finisajelor. Imobilul este situat pe strada Ionașcu, nr. 65, județul Olt”, se arată în documentaţia municipalităţii.
            
Pe amplasament există două corpuri C1 și C2:
            
Pavilion C1: Regim de înălțime P+1E ,parțial, cu destinația de Cerc  Militar, anul construirii 1890;
            
Pavilion C2: Regim de înălțime S+P, cu destinația Camin Garnizoană, anul construirii 1890.
            
În cadrul proiectului, vor fi realizate lucrări de consolidare și reabilitare a clădirii care vizează îmbunătățirea calității finisajelor atât interioare, cât și exterioare.
             
Lucrările de consolidare sunt la sala de spectacole, în zona foayerului, cămășuirea tuturor pereților pe ambele fete cu plase sudate, refacerea planșeelor din lemn, realizare placă suprabetonare la subsol, înlocuirea buiandrugilor din lemn cu buiandrugi prefabricați etc.  Se va înlocui în totalitate şi șarpanta din lemn atât la pavilionul A , cât și la pavilionul B.
            
Alte lucrări constau în:
             
-lucrări de desfacere și refacere a finisajelor interioare și exterioare (tencuieli, zugrăveli, placaje la pereții interiori, pardoseli, planșee din lemn, plafoane);
            
- demontarea scenei in pavilionul A pentru mărirea capacității sălii de spectacole;
            
- înlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli din gresie, parchet și mochetă;
            
-  înlocuirea tâmplăriei din lemn la exterior cu tâmplărie din lemn stratificat;
            
- înlocuirea șarpantei , înlocuirea învelitorii, înlocuirea elementelor de scurgere a apelor meteorice (sisteme de jgheaburi și burlane și parazăpezi);
             
Totodată, sala de festivități va fi dotată cu mese şi scaune, iar bucătăria bucătăriei va fi amenajată şi dotată cu echipamente și utilaje.
               
De asemenea, se va realiza un drum de acces și parcări aferente, alei de acces, vor fi amenajate spațiile verzi ce constau în așternere gazon,  arbori si arbuști, flori, iar în zona spațiilor verzi se vor monta băncuțe;
             
Vor fi refăcute instalațiilor existente (electrice, termice, sanitare, gaze naturale) şi vor fi montate instalații și echipamente antiincendiu şi antiefracție - supraveghere video.

Istoria imobilului

Cercul Militar, redenumit Casa Armatei după 1948, este o clădire emblematică a Slatinei rămasă singura mărturie a unei tradiții militare demnă de a fi cinstită spre neuitare, notează istoricul Aurelia Grosu.

„Finalizată în anul 1932, după planurile arhitectului Ermanno Noale stabilit în Slatina, clădirea Cercului Militar al Garnizoanei Slatina impresionează și astăzi prin nota de monumentalitate și simetria elementelor decorative. Atenția privitorilor este captată de lucarnele de la fațadă plasate inedit și de terasa dinspre curte de inspirație brâncovenească.  O clădire pe măsura prestigiului Garnizoanei Slatina ridicată,  în mare parte, din cotizațiile ofițerilor,  inclusiv terenul fiind donat de urmașii  medicului francez de origine nobiliară,  Ernest de Lapommeraye”,
spune istoricul.

Ea mai opinează că refacerea de către municipalitate a clădirii Cercului Militar Slatina trece dincolo de îndeplinirea unei clauze prevăzută în protocolul încheiat în anul 2012 între Primăria Municipiului Slatina și Ministerul Apărării Naționale.

„Readucerea acestei clădiri în viața comunității salvează un reper de identitate culturală și arhitecturală dintr o perioadă de referință a Slatinei”,
spune Aurelia Grosu.