Cătălin Grecu (PSD), printre parlamentarii care susţin modificarea prevederilor privind arenda

Deputatul PSD Olt, Cătălin Grecu, se numără printre parlamentarii care propun modificarea prevederilor privind arendarea terenului.

Este vorba de modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil. Astfel, se urmăresc completări ale câtorva articole la Titlul IX, Capitolul V, Secțiunea 3, cu privire la regulile particulare în materia arendării.

„Având în vedere dificultățile apărute în implementarea legii, dificultăți care afectează atât arendatorul, cât și arendașul, propunem modificarea câtorva articole. Propunerea legislativă vine în scop de clarificare, urmare a calificărilor date în practică operațiunilor de schimb a terenurilor agricole ca fiind subarendare, de natură să intre sub incidența legii. Dreptul la preemțiune a arendașului, recunoscut prin lege, nu este de natură să asigure în toate cazurile protecția acestuia, întrucât condițiile unui contract de vânzare-cumpărare sunt mai oneroase decât condițiile unui contract de arendă”, spune Cătălin Grecu.

Mai precis, se modifică următoarele:


Art. 1837, prin care se instituie ca durata arendării să fie de minimum 10 ani pentru a asigura o previzibilitate și stabilitate în această materie;
Art. 1845 – prin care se instituie rezilierea unilaterală a contractului de arendare în cazul în care arendașul nu achită plata arendei, care este o obligație esențială;
Art. 1847 – propunerea este justificată de rațiunea avută în vedere la încheierea contractelor de schimb a terenurilor agricole, și anume comasarea terenurilor ce implică o eficiență economică ridicată și o producție crescută, spre deosebire de fragmentarea terenurilor exploatate.
La Art. 1848 – se propune abrogarea alin. (2), în sensul corelării, cu modificările propuse la art. 1837, stabilirea duratei contactului de arendare la minimum 10 ani.
Art. 1850, se modifică și va avea următorul cuprins: „Contractul de arendare încetează prin incapacitatea sau falimentul arendașului. În cazul decesului arendatorului, moștenitorii sunt obligați să mențină contractul de arendare pe durata încheiată cu arendașul. În cazul vânzării terenului, cumpărătorul este obligat să mențină contractul de arendare până la expirarea termenului de valabilitate”.