Valoarea tichetelor sociale oferite de Primăria Slatina creşte. Emil Moţ: Aducem schimbări pozitive în cadrul acestui program, pentru a sprijini mai multe categorii sociale

Beneficiarii Programului Primăriei Slatina primesc începând cu Sărbătorile de Iarnă 2023 tichete sociale cu o valoare mai mare.


Din acest sezon, valoarea unui tichet este de 150 lei pentru fiecare persoană, a anunţat pe pagina oficială de Facebook primarul Slatinei Emil Moţ.

„Din decembrie 2016, Primăria Slatina implementează cu succes un program dedicat comunității noastre, oferind tichete sociale de sărbători cu ocazia Crăciunului și Paștelui. Anul acesta, suntem încântați să aducem schimbări pozitive în cadrul acestui program, pentru a sprijini mai multe categorii sociale și pentru a marca cu bucurie spiritul sărbătorilor.Valoarea tichetelor a crescut la 150 lei/persoană/sărbătoare.

Tichetele pot fi folosite pentru achiziționarea de produse alimentare, articole de curățenie, igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, precum și pentru articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Primăria Slatina se implică în continuare în această inițiativă, având în vedere nevoile comunității. Contăm pe sprijinul și înțelegerea dumneavoastră pentru a face din aceste sărbători momente speciale pentru fiecare locuitor al Slatinei. Împreună să aducem lumină și bucurie în casele noastre!”, a declarat el.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiari ai acestei măsuri sunt:

persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu;

pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună;

beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale care nu au calitatea de pensionari, ale căror venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.

Documentele necesare

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:

Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat/mediu:

document din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat/mediu;

act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal;

act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Pentru pensionari și beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale:

documente din care să rezulte atât apartenența la grupul țintă cât și toate veniturile realizate în luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii: cupoane /decizii pensie, indemnizații speciale/alte documente de venituri. Pentru eligibilitate veniturile trebuie să nu depășească 1.200 lei/lună

act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal

act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

Tichetele sociale, în valoare de 150 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (150 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.