Servicii de psihoterapie, pentru copiii cu TSA, decontate de CAS Olt

De la 1 octombrie, terapia copiilor şi adulţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist poate fi decontată de stat. Pentru fiecare ședință de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială-logopedie, casa de asigurări de sănătate va deconta 135 lei.

Începând cu data de 1 octombrie copiii și adulții diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist beneficiază de servicii de psihoterapie și/sau consiliere psihologică clinică și/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logopedie, respectiv intervenții psihologice validate științific în tulburări din spectru autist, inclusiv elaborarea unui plan de intervenție personalizat pentru fiecare bolnav.

„Noul subprogram este prevăzut într-un Ordin pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative și vizează finanțarea cheltuielilor necesare realizării serviciilor conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

În cadrul subprogramului, durata ședinței de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială – logopedie este de 50 minute, iar numărul maxim de ședințe de psihoterapie și/sau consiliere psihologică clinică și/sau consiliere/intervenție de psihopedagogie specială – logopedie de care poate beneficia un bolnav care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru acordarea acestor servicii conexe este de 40/42/44/lună, în funcție de numărul de zile lucrătoare din luna respectivă”, transmite CAS Olt.

Pentru fiecare ședință de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială-logopedie, casa de asigurări de sănătate va deconta 135 lei.