Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal organizează concurs pentru postul de paznic

Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, din caracal, organizează cocnurs pentru postul de paznic. Persoanele interesate se pot înscrie la concurs până pe data de 15 noiembrie. Se cer studii medii, vechime de cinci ani în muncă şi atestat de pază.

 

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, cu sediul în Caracal, Str. General Magheru Nr.13, jud. Olt, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de paznic, pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: 5 ani

• Atestat de pază

 CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 1. Publicarea anunțului 01.11.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, cu sediul în Caracal, Str. General Magheru Nr.13, jud. Olt, 15.11.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.11.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.11.2023, ora 10.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 21.11.2023, ora 10.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.11.2023, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 23.11.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.11.2023, ora 13.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 23.11.2023, ora 14.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.11.2023, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 24.11.2023, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.11.2023, ora 12.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.11.2023, ora 13.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.11.2023, ora 14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 24.11.2023, ora 16.00

 Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Mariana Popescu, funcția Secretar șef, având numărul de telefon 0249/511.698, 0760.112.950, între orele 8.00-16.00.