Şase asistenţi maternali au fost angajaţi de DGASPC Olt de la începutul anului

Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt continuă, în cadrul unui proiect derulat încă din 2019, să angajeze asistenţi maternali. De la începutul anului 2023, alte şase persoane au fost angajate, iar trei persoane au urmat cursuri de formare profesională în meseria de asistent maternal.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în calitate de partener, în cadrul Proiectul  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, împreună cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în calitate de beneficiar, desfășoară începând cu 1 ianuarie 2019 o campanie de identificare și recrutare a persoanelor cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Proiectul  „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” are ca obiectiv prioritar reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali profesioniști.

Începând cu 1 ianuarie 2023 și până în prezent, au fost depuse la sediul DGASPC Olt un număr de 19 cereri de evaluare  de către persoane cu domiciliul în județul Olt care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, 5 cereri fiind evaluate favorabil, 4 cereri sunt în curs de evaluare, iar 10 cereri au fost respinse.

De la începutul anului și până în prezent au fost angajați 6 asistenți maternali preofesioniști (unul fiind angajat în luna mai). În perioada 10.05.2023 – 19.05.2023, trei  persoane au urmat cursurile de formare initala în profesia de asistent maternal profesionist”, transmite DGASPC Olt.

În cursul acestei luni, DGASPC Olt a informat patru primării din județul Olt cu privire la continuarea procesului de angajare de noi asistenți maternali profesioniști, solicitând sprijinul acestora pentru distribuirea de afișe și flyere, în acest sens promovând Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Întrucât în anul 2023 obiectivul constă în angajarea unui număr de 10 asistenți maternali profesioniști noi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt face în continuare apel către persoanele cu domiciliul în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, să ia legătura prin fax la nr. 0249412692, telefon nr.  0372-713562, 563, 564, 565, 0349-408182–  (interior 51),  e-mail: office@dgaspc-olt.ro cu Serviciul Management de Caz pentru Copil, pentru informații privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist sau să acceseze site-ul www.dgaspc-olt.ro.