S-a majorat ajutorul de deces la 6.789 de lei, de la 1 ianuarie

S-a majorat, începând cu 1 ianuarie, ajutorul de decese. Astfel, în cazul decesului persoanei asigurate sau pensionarului, ajutorul acordat de stat este de 6.789 de lei, iar în cazul decesului unui membru de familie suma este de 3.395 de lei.

Casa Judeţeană de Pensii Olt anunţă că, începand cu data de 1 ianuarie 2023, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 6095 lei, cat a fost in anul 2022, la 6789 lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului.

În cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului valoarea ajutorului de deces este de 3395 lei, comparativ cu 3048 lei, in anul 2022.

Ajutorul de deces se acorda, pe baza de cerere, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie aflat in intretinerea acestora, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, fie ca este vorba despre unul dintre soti, copiii, parintii decedatului sau a oricarei persoane care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile de deces.

Pentru a primi ajutorul de deces este necesara depunerea urmatoarelor documente la Casa Judeteana de Pensii:

   a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces,

 

    b) certificat de deces (original şi copie);

 

    c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);

 

    d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul,

 

    e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie).