Punctul medical şi valoarea per serviciu în asistenţa medicală primară şi ambulatoriu menţinute la nivelul anului 2023

Valorile punctelor per capita şi pe serviciu din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate sunt menținute la nivelul din semestrul ll 2023, conform Contractului-cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, anunţă CAS Olt.


În vederea asigurării continuităţii acordării serviciilor medicale medicamentelor şi dispozitivelor medicale, CAS Olt a încheiat cu furnizorii de servicii medicale medicamente şi dispozitive medicale pentru perioada februarie-iunie 2024 acte adiționale la contractele existente.

Toți medicii de familie și furnizorii de servicii medicale clinice aflați în relație contractuală cu CAS Olt au incheiat actele adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale.

În asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate au fost menținute pentru întreg semestrul I al acestui an valorilor punctelor per capita și pe serviciu care au fost valabile în semestrul al II-lea al anului 2023, respectiv:

Pentru punctul per capita : 12 lei;

Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală primară: 8 lei;

Pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate: 4,5 lei

Casa de Asigurări de Sanătate Olt a incheiat pentru perioada februarie – iunie 2024 acte aditionale cu 459 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.