Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar de peste 1,7 milioane lei, la Școala Gimnazială Fărcașele

Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Școala Gimnazială comuna Fărcașele, implementează un proiect cu fonduri europene, de peste 1,7 milioane lei, care vizează elevii cu risc de abandon şcolar. 


Proiectul își propune îmbunătățirea competențelor profesionale în domeniul educației nonformale în sistem outdoor pentru 36 de cadre didactice angajate în unitatea de învățământ și stimularea participării la educație și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru 321 de elevi din ciclul primar și gimnazial pe baza furnizării de programe de educație nonformală în sistem outdoor, cu accent pe elevii în situații vulnerabile.

Principale rezultate ale proiectului:

- 36 de cadre didactice formate pe tematica educației nonformale în sistem outdoor.

- 120 de elevi implicați într-un program interdisciplinar de tip educație remedială pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional.

- 133 de elevi înmatriculați în clasa a IV-a, respectiv clasa a VIII-a vor beneficia de pregătire, educație și orientare pentru o tranziție lină de la un ciclu de învățământ la altul.

- 321 de elevi implicați în cluburi, ateliere și cercuri pe domenii de interes (Educație prin mișcare, științele naturii și explorarea mediului, teatru și dezvoltare personală, educație financiară etc).

- 272 de elevi participanți la sesiuni de educație pentru sănătate și implicați în intervenții destinate asigurării unui climat pozitiv în școli și prevenirii fenomenului de bullying.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.716.094,80 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.701.972,55 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apel 987/6/26 - „Educație nonformală în sistem outdoor” și se desfășoară pe o perioadă de 15 luni începând din 19 octombrie 2022.

Potrivit datelor Organizaţiei Salvaţi Copiii, România continuă să fie statul membru al Uniunii Europene cu cel mai mare nivel al riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor, 41,5% dintre aceștia, adică 1,5 milioane de copii, mai mult decât adulții (34,5%) , fiind afectați de lipsa de venituri ale familiei care să asigure supraviețuirea sau un trai decent, de izolarea socială și educațională, de lipsa de acces la nutriție în acord cu vârsta și nevoile biologice ale copilului și la servicii socio-educaționale și de sănătate de calitate.

În ianuarie 2021, peste 286.150 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu mergeau la școală, iar, pe ansamblul învățământului primar și gimnazial, rata abandonului școlar pentru anul 2019/2020 a fost de 1,3%, ceea ce înseamnă aproximativ 20.878 de elevi.