Peste 500 de persoane au fost angajate, în primele două luni ale anului, prin AJOFM Olt

Ca urmare a serviciilor şi măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, în primele două luni ale anului, au fost încadrate în muncă 525 de persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 28 februarie 2022, 258 au peste 45 de ani, 81 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 65 au între 25 și 35 de ani, iar  121  sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, 202 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar  323  persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, arată că cele mai multe au studii liceale (215), urmate de cele cu studii gimnaziale (125), profesionale (124), 32 fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt in primele doua luni ale anului 2022, 182 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele doua luni ale anului 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2.434  persoane.