Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina organizează concurs pentru postul de paznic

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” organizează concurs pentru postul de paznic. Dosarul se depun la sediul insituţiei de învăţământ până pe data de 17 noiembrie. Cei interesaţi trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. De asemenea, este necesar atestatul de agent de securitate.

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, Str. Aleea Rozelor nr. 5, Slatina, jud. Olt, organizează concurs pentru ocuparea unui post de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– Vechimea în muncă: minim 1 an;

– Calificare: agent de securitate, dovedit cu atestat;

– Domiciliul în Slatina sau în apropiere de Slatina, cu posibilitatea de navetă și încadrarea în programul de lucru (22.00-06.00).

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 03.11.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, adresa: Str. Aleea Rozelor nr. 5, Slatina, jud. Olt, până la data de: 17.11.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 21.11.2023, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.11.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 22.11.2023, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.11.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 27.11.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 27.11.2023, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.11.2023, ora 12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.11.2023, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 29.11.2023, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 29.11.2023, ora 14.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.12.2023, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.12.2023, ora 14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.12.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, secretariat, nr. Telefon 0249/437.444, persoană de contact: Maricescu Jeni, funcția secretar șef, interval orar 8:00-16:00.