Ion Moroşan, întemeietorul Muzeului de Artă şi Istorie al judeţului Olt

Ardelean prin naştere, Ion Moroşan s-a dovedit a fi mai oltean decât mulţi dintre cei care s-au născut pe aceste meleaguri. A pregătit generaţii întregi de elevi, a făcut descoperiri arheologice importante pentru cunoaşterea trecutului acestei zone şi, mai presus de toate, a pus bazele Muzeului Judeţean Olt.

Primul director al celei mai importante instituţii muzeale din Olt, Ion Moroşan, s-a născut la începutul anului 1894. Cum nu s-au păstrat prea multe documente privind viaţa sa, nu se cunosc detalii despre prima parte a existenţei sale. Se ştie doar că a urmat facultatea la Cluj-Napoca, după care a optat pentru o carieră didactică.

 

„Pasionat arheolog, profesorul Ion Moroşan s-a născut la 27 februarie 1894. Studiile superioare le-a făcut la Universitatea din Cluj, specializându-se în domeniul geografiei şi ştiinţelor naturale. Obţine diploma de licenţă în 1928 şi publică prima lucrare, «Noi urme preistorice descoperite în nord-estul Moldovei», în revista «Adamachi» din Iaşi. În 1931 este numit profesor la Şcoala normală din Oradea, iar în 1944 se stabileşte la Slatina, funcţionând ca profesor de geografie la Liceul «Radu Greceanu» şi apoi la Liceul comercial (actualul Colegiu Economic «Petre S. Aurelian» din Slatina – n. red.)”, se precizează în lucrarea „Pagini de monografie: Slatina”, apărută în anul 1972.

Descoperiri arheologice importante pentru judeţul Olt


Pe lângă activitatea din spatele catedrei, Ion Moroşan s-a aplecat şi asupra părţii practice, acordând o importanţă mare cercetărilor arheologice şi reuşind să facă mai multe descoperiri. Rezultatele cercetărilor sale arheologice cu privire la o serie de obiecte găsite pe Valea Dârjovului, Valea Muierii şi în carierele de la Slătioara şi Milcov au fost consemnate într-o lucrare susţinută în cadrul Institutului de arheologie al Academiei Române şi scrisă în colaborare cu Emilia Rozenthal şi C. S. Nicolaescu-Plopşor, intitulată „Descoperiri paleolitice timpurii la Slatina şi Alexandria”, precum şi în studiul „Sur le commencement du paleolithique en Roumanie”, publicat în „Dacia”, numărul 3 din 1959.

Organizatorul Muzeului de Istorie al judeţului Olt

Luând în considerare rezultatele lui Ion Moroşan, acestuia i-a fost încredinţată înfiinţarea Muzeului de Istorie al judeţului Olt. După Primul Război Mondial fuseseră câteva încercări de creare a unei instituţii muzeale cu obiecte reprezentative pentru această zonă, la iniţiativa unor colecţionari slătineni ce se preocupaseră îndeosebi de arheologie, numismatică şi artă populară, însă muzeul şi-a deschis porţile abia în 1952.
Astfel, după ce timp de aproape 30 de ani, în intervalul 1920-1949, au fost colecţionate diverse obiecte şi documente valoroase pentru istoria acestor meleaguri, în anul 1951 Direcţia Aşezămintelor de Cultură i-a încredinţat profesorului Ion Moroşan misiunea de a înfiinţa un muzeu la Slatina.


„La 1 mai 1952 a fost inaugurat Muzeul Raional Slatina, ce va funcţiona sub această titulatură până în 1968, când, odată cu reorganizarea administrativ teritorială, devine Muzeul Judeţean Olt. La început, muzeul din Slatina s-a constituit din colecţia avocatului Ion (Jack) Florescu, mare colecţionar şi preşedinte al Comitetului de organizare a Muzeului Oltului, donată în acest scop, şi din piesele, în special paleolitice, descoperite de profesorii Paul Dicu şi Ion Moroşan în prundişurile Dârjovului şi Oltului. Ulterior, săpăturile arheologice sistematice întreprinse pe teritoriul judeţului, alături de achiziţii şi donaţii, au îmbogăţit substanţial colecţiile iniţiale. În anul 1970 se înfiinţează secţia de etnografie, iar din 1975 începe constituirea patrimoniului de artă plastică. Funcţionând iniţial în sedii improprii, respectiv patru încăperi dintr-o casă de locuit de pe strada Gării, demolată ulterior, muzeul a obţinut clădirea monument istoric de pe strada Ionaşcu, numărul 73, din faţa catedralei oraşului, Casa Deleanu, unde a funcţionat până în 1997, când a obţinut, prin Hotărârea Guvernului României numărul 371/21 iulie 1997, clădirea Palatului Administrativ, fostă Prefectură a judeţului Olt şi fost sediu al Consiliului Popular Judeţean”, se arată în istoricul Muzeului Judeţean Olt, cea mai importantă instituţie muzeală din judeţ, ce tezaurizează şi valorifică expoziţional colecţii de arheologie, istorie medievală, modernă şi contemporană, artă plastică şi etnografie formate din piese de patrimoniu definitorii pentru cultura şi civilizaţia Oltului, unele dintre ele figurând în patrimoniul cultural naţional.

A lucrat în cadrul muzeului timp de 15 ani

Ion Moroşan a activat în cadrul muzeului din 1 mai 1952 până în 26 iulie 1967, când s-a stins din viaţă. Rămâne în istoria judeţului Olt drept un mare arheolog, un bun director şi un profesor ce a fost considerat model de către numeroşi tineri. Ion Moroşan nu a fost uitat de olteni. Drept dovadă, autorităţile locale au hotărât, în semn de mulţumire pentru implicarea acestuia în promovarea tradiţiilor şi a valorilor judeţului Olt, ca o stradă din Slatina să-i poarte numele.