Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 din Slatina organizează concurs pentru postul de îngrijitoare

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 din Slatina organizează concurs pentru un post temporar vacant de îngrijitoare. Nu se cere vechime. Termenul de depunere a dosarelor este 27 noiembrie.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: studii medii (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat);

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitaţi de comunicare şi relaţionare cu copii , personalul unităţii şi părinţi

3. Vechime nu se solicită

 Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):27.11.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 28.11.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 14.12. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 15.12.2023 ,ora 10.00, la sediul instituției;

– proba practică în data de -nu este cazul;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: nu este cazul

– proba interviu în data de 14.12,2023 , ora 13.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 15.12.2023 ,ora 10.00, la sediul instituţiei

– afişarea rezultatelor finale: 20.12.2023 la sediul instituţiei

 Termenele în care se pot depune contestaţii la selectia dosarelor:

-29.11,2023, ora 12.00;

-Solutionarea contestatiilor 29.11.2023, ora 13.00.

 - Proba scrisa:18.12.2023, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 19.12.2023

– se pot depune contestaţii până în data de: 18.12.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 19.12.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Gradinita cu Program Prelungit Nr.5 cu sediul în Slatina strada Primaverii nr. 2 județul Olt, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0768391170 persoana de contact Paun Ionela email: gradinitapp5@yahoo.com