Comunicat de presă - Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor


  • Foto Comunicat de presă - Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor

Comunicat de presă

Data: 25 mai 2023

Lansare proiect „Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor” - C10-I1.2-2528


Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Beneficiar lansează proiectul „Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor” - C10-I1.2-2528, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie extinderea funcționalităților și acoperirii  sistemului integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și zonei urbane funcționale și a subsistemelor componente.

Proiectul va avea următoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele dezvoltate sau în curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

- Rețea de senzori pentru detectarea stării de ocupat sau de liber a locurilor de parcare pentru parcările monitorizate – această rețea va permite colectarea de date cu privire la starea reală a locurilor de parcare și transmiterea către punctele de concentrare.

- Echipamente și infrastructura de comunicații locale care asigură conectarea senzorilor la punctele de concentrare -  poate fi implementată și o soluție bazată pe comunicații mobile.

- Puncte de concentrare care preiau datele de la senzorii instalați într-o anumită zonă și le prelucrează local pentru a fi transmise către sistemul integrat de management al locurilor de parcare la nivelul municipiului Slatina.

- Sistem de afișare a informațiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor gestionate (locuri libere/ocupate, regim tarifar, orar de funcționare, acces vehicule electrice etc.).

Valoarea totală a proiectului este de 6.297.363,98 lei cu TVA, din care 6.297.363,98 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.2).

Perioada de implementare a proiectului este 16.02.2023 – 16.02.2026, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 19913 / 16.02.2023.

  • Foto Comunicat de presă - Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor


  • Foto Comunicat de presă - Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare – componenta de colectare a datelor și afișare a informațiilor

Varianta PDF poate fi vizualizată AICI