Comunicat de presă semnare contract lucrări „Extinderea facilităților de captare și tratare apă potabilă în aglomerările Giuvărăști Izbiceni și Rusănești"


A fost semnat contractul de lucrări „Extinderea facilităților de captare și tratare apă potabilă în aglomerările Giuvărăști Izbiceni și Rusănești”

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)


Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea    dezvoltării    sectorului    de    mediu    în     Romania,     în     perioada     2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 24 „Extinderea facilităților de captare și tratare apă potabilă în aglomerările Giuvărăști - Izbiceni și Rusănești” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020” a fost semnat la data de 23.11.2021.

Contractul de lucrări CL 24 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, asocierii S.C. CORAL S.R.L - S.C. PET COMMUNICATIONS S.R.L cu S.C.CORAL S.R.L lider de asociere. Valoarea contractului este 16.615.790,00 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata de execuţie a Contractului este de 34 luni (6 luni durata de execuție a proiectului, 25 de luni perioada efectivă de execuție a lucrărilor, 3 luni perioada de teste și punere în funcțiune).

Prin intermediul contractului CL 24 se vor realiza proiectarea și execuția lucrărilor pentru extinderea facilităților de captare și tratare apă potabilă în aglomerările Giuvărăști - Izbiceni și Rusănești.

În aglomerarea Giuvărăști – Izbiceni se vor realiza: o stație de tratare a apei pentru eliminare fier și mangan și dezinfecția apei, proiectată pentru un debit maxim zilnic de 1343,8 m3/zi, un rezervor de înmagazinare apă potabilă, o stație de pompare apă potabilă, un bazin de retenție ape de la spălare filtre, conducta de aducțiune a apei de la gospodăria de apă la rețeaua de distribuție, rețeaua de distribuție a apei potabile din PEID în localitățile componente ale aglomerării: Izbiceni, Doanca, Tia Mare, Potlogeni, Giuvărăști.

În aglomerarea Rusănești se vor realiza: o stație de tratare a apei pentru eliminare nitrați și dezinfecția apei, proiectată pentru un debit maxim zilnic de 858,0 m3/zi, un rezervor de înmagazinare apă potabilă, o stație de pompare apa potabilă, un bazin de retenție ape de la spălare filtre, o conductă de aducțiune a apei de la gospodăria de apă la rețeaua de distribuție, rețeaua de distribuție a apei potabile din PEID.

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

                                                                                                                                                                              I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România, Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro