Comunicat de presă începere proiect Dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale educaţionale a Şcolii Profesionale Speciale Balş şi a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Balş


  • Foto Comunicat de presă începere proiect Dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale educaţionale a Şcolii Profesionale Speciale Balş şi a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Balş

Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: 04 septembrie 2023  


DOTAREA CU ECHIPAMENTE TIC, MOBILIER SI MATERIALE EDUCATIONALE A ŞCOLII PROFESIONALE SPECIALE BALŞ ŞI A CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ  BALŞ

Tipul materialului: Comunicat de presă privind începerea proiectului 

Titlul proiectului: DOTAREA CU ECHIPAMENTE TIC, MOBILIER ŞI MATERIALE EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PROFESIONALE SPECIALE BALŞ ŞI A CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BALŞ

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt 

Numele programului: Planul Național de Redresare și Reziliență; 

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar.

Numele Autorității de Management: Ministerul Educaţiei, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării şi Inovării

Obiectivele proiectului:

- Dezvoltarea unei educații centrate pe nevoile elevilor și aliniată la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet;

-Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă si în laboratoarele/atelierele şcolare, inclusiv dotările si echipamentele educaţionale specializate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

Valoarea totala a proiectului:  1.453.643,01 lei

Data începerii și finalizării proiectului:  21.07.2023-31.12.2024.

Cod proiect: F-PNRR-DOTARI-2023-1480       

  • Foto Comunicat de presă începere proiect Dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale educaţionale a Şcolii Profesionale Speciale Balş şi a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Balş

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență al României”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  • Foto Comunicat de presă începere proiect Dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale educaţionale a Şcolii Profesionale Speciale Balş şi a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Balş

  • Foto Comunicat de presă începere proiect Dotarea cu echipamente TIC, mobilier şi materiale educaţionale a Şcolii Profesionale Speciale Balş şi a Centrului pentru Educaţie Incluzivă Balş