Comunicat de presă finalizare Proiect „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Comunicat de presă  pentru anunțarea finalizării implementării proiectului „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” cod SMIS 2014+140234


Județul Olt în calitate de beneficiar al finanțării proiectului -Dotarea serviciilor sociale de tip rezidențial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,cod SMIS 2014+140234,  lider în cadrul parteneriatului  realizat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt anunță finalizarea implementării proiectului conform contractului de finanțare nerambursabilă nr. 538/27.04.2021 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Data finalizării implementării proiectului este 30 mai 2022.

Proiectul a avut  ca obiectiv general suplimentarea măsurilor de sprijin în vederea gestionării crizei sanitare Covid -19 prin dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii) din subordinea DGASPC Olt cu echipamente de protecție, în special combinezon, viziere de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție, asigurând astfel un răspuns în timp util și eficient din partea unității administrativ-teritoriale a județului Olt.

Rezultate în urma implementării proiectului:

1. Suplimentarea măsurilor de sprijin necesare pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19, inclusiv prin decontarea acestora din fonduri europene

2. Sprijinirea tuturor centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii) din subordinea DGASPC Olt

3. Dotarea centrelor sociale rezidențiale cu echipamente de protecție, în special  combinezon, viziere de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție

4. Derularea unei campanii  de informare și promovare a proiectului 

Valoarea totală a proiectului: 1.209.827,30 lei , din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.209.827,30 lei.

Data începerii proiectului: 27.04.2021

Data finalizării proiectului: 30.05.2022

Codul SMIS : 2014+140234

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: 

Județul Olt : Adresa: B-dul A.I.Cuza Nr.14, Slatina , Județul Olt, www.cjolt.ro, e-mail: cjolt@cjolt.ro, telefon 0249/431080, fax 0249/431122.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt: Adresa: str. Drăgănești nr.7, Slatina, Județul Olt , www.dgaspc-olt.ro, e-mail: office@dgaspc-olt.ro, telefon  0372/713562, 0372/713563, fax 0249/412692.