Comunicat de presă - Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt


  • Foto Comunicat de presă - Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt

Comunicat de presă

Data: 26 mai 2023

Lansare proiect „Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt” - C10-I4-102

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Beneficiar lansează proiectul „Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt” - C10-I4-102, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

Obiectul proiectului îl constituie elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General, în vederea eficientizării procesului de autorizare a construcțiilor și oferirii de stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit.

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

În plus, au fost alocate fonduri suplimentare pentru instalarea a 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, stații ce vor deservi comunitatea.

Valoarea totală a proiectului este de 10.380.399,04 lei cu TVA, din care 3.790.134,41 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I4) și 6.590.264,63 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.3).

Perioada de implementare a proiectului este 21.11.2022 – 21.11.2024, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 131468/21.11.2022.

  • Foto Comunicat de presă - Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt


  • Foto Comunicat de presă - Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt

Varianta PDF poate fi vizualizată AICI