Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş organizează concurs pentru postul de îngrijitor pentru curăţenie

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din balş organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor curăţenie. Nu se solicită vechime, iar studiile trebuie să fie de cel puţin opt clase. Dosarele se depun până pe data de 2 decembrie la sediul instituţiei.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor –Scoală profesională, studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau fără diplomă de bacalaureat, gimnaziu – 8 clase;

2. vechime în muncă – nu se solicită.

 Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.12.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 04.12.2023, ora 1000, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 11.12.2023, ora 09.00, la sediul instituției

– proba practică în data de 11.12.2023, ora 12.00, la sediul instituției

– proba interviu în data de 11.12.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu și proba practică : 11.12.2023 , ora 15.00, la sediul instituției

– afişarea rezultatelor finale: 11.12.2023, ora 16.00

 Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 12.12.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.12.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș,cu sediul în Balș, strada Plopului nr. 16 bis, județul Olt, compartimentul secretariat, tel.0758305600, persoana de contact Ariciu Mihaela-Ionela, email: scoalaspeciala_bals@yahoo.com