Candidatul PNL de la Fărcaşele, executat silit de AFIR. Pus să dea înapoi banii europeni

Dorel Tudor, candidatul PNL la Primăria Fărcaşele, este executat silit de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru că deşi primise finanţare prin OUAI Fărcaşele-Terasa Caracal să modernizeze infrastructura de irigaţii, nu a făcut acest lucru. Valoarea creanţei se ridică la peste 1,3 milioane lei.


În 2020, liberalul a semnat cu AFIR, în numele Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Fărcaşele - Terasa Caracal, un contract de finanţare în valoare de 4.782.622,14 lei pentru proiectul „Modernizare infrastructura secundară PLOT SPP 12 din cadrul OUAI Fărcaşele-Terasa Caracal, judeţul Olt”.

Mai exact, Dorel Tudor se angaja să modernizeze infrastructura de irigaţii din zonă, însă nu a făcut deloc acest lucru şi nu a putut să explice pe ce s-au dus banii veniţi prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

Mai mult, în urma unui control făcut de AFIR, s-a constatat că nu s-au respectat prevederile din contractul de finanţare, iar OUAI Fărcaşele-Terasa Caracal trebuie să dea înapoi o parte din subvenţie, peste 1,3 milioane lei.

„În concluzie, echipa de control propune aplicarea unei corecţii financiare de 25%  din valoarea contractului de proiectare şi execuţie lucrări 137/09.03.2021, conform HG nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (...)”, se reţine în raportul de control al AFIR.

 Contestaţia la executare, respinsă de judecătorie

 S-a trecut la executarea silită a creanţei, însă Dorel Tudor a contestat în instanţă procedura. În dosarul 1301/207/2023, magistraţii Judecătoriei Caracal au respins contestaţia la executare.

 „Mentioneaza intimatul ca in urma controlului efectuat s-a constatat ca beneficiarul nu a respectat prevederile Contractului de finanțare încheiat cu AFIR.Potrivit art. 17(3) din Anexa I (Prevederi Generale) a Contractului de finanţare, pentru colectarea sumelor acordate necuvenit, Autoritatea contractanta - Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale„va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.

 (....)

 Totodata arata intimatul ca în temeiul dispoziţiilor legale invocate, a fost comunicat dosarul privind debitul beneficiarului O.U.A.I. FARCASELE-TERASA CARACAL.JUDETUL  OLT, ### şi pornirea executarea silită împotriva acestuia pentru creanţa în valoare de 1.334.310.37 LEI (CE 935.699.16 LEI/BS 185.570.06 LEI/TVA 213.041.15 LEI) reprezentând valoarea debitului constituit. Menţionăm că valoarea dobânzii urmează a fi calculata la data achitării integrale a debitului, prin emiterea Procesului verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate”, reţine instanţa.