Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. SMART LOGISTIC&RETAIL S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALA, AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE INCINTA SI AMPLASARE TOTEM”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE GALERIE COMERCIALA, AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE INCINTA SI AMPLASARE TOTEM”, propus a fi amplasat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 80, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.