ANUNŢ PUBLIC

SC MB POWER VARIETY GAS SRL, titular al activităţii: „INSTALATIE DE DISTRIBUTIE GPL LA AUTOVEHICULE TIP SKID”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, com. Schitu, sat Catanele, str. Dealul Soarelui, nr.39A, judeţul Olt.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Olt , strada Ion Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT , pe durata derularii procedurii de autorizare.