Anunț Public

PERSOANE FIZICE ASOCIATE: Popa Elena-Rodica, Stoica Iulian, Nedelcu Maria, Guran Mihaela- Elena-Alexandra, Stoica Ion-Lucrețiu-Cristodor, Stoica Laurențius-Constantin, Stoica Liviu- Bogdan, Blagu Corneliu,  Brăgaru Viorica, Pâslaru Valerica, Nedelcu Mihaela, Dumitrescu Adrian-Nicolae, Dumitrescu Alexandru-Florian, Masu Constantin, Stănescu Ion, Stănescu Răsvan, Georgescu Rodica, Florescu Ana-Maria Florica, Peaha Rili George, Georges Doina Muriel și Drăghici Melania-Pia anunță  finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru ″AMENAJAMENT SILVIC U.P. I PERSOANE FIZICE″, precum şi desfășurarea ședinței de DEZBATERE PUBLICĂ în data de marți 09.08.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Sprâncenata, str. Primăriei, nr. 1, judeţul Olt. Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităților interesate de implementarea planulu.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 9.00 -14.00,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro la secțiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul  S.C. AMENAJARI SILVICE ȘTEFAN S.R.L din Pitești, str. Constructorilor, nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, județul Argeș, e-mail: amenajarisilvice@gmail.com, până la data de 09.08.2022.