Anunţ Public

S.C. ECOMINERAL GRUP S.R.L. și  PRIMĂRIA COM. SLĂTIOARA anunţă  public  intenția  de  elaborare  P.U.Z. - STUDIU  OPORTUNITATE  pentru  investiția  „IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST”, situată în Com. Slătioara, T 17/8, P 15/1, Jud. Olt. 

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul Primăriei Slătioara în perioada 05 - 20.09.2022 , între  orele 08.00 - 12.00.