Anunţ public

PERSOANE FIZICE ASOCIATE: BĂLOIU EMIL, BĂLOIU ANTON-MIRCEA, TERCI DUMITRU, MOHORA DOINA-LIGIA ŞI PERPELEA ION anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a a vizului de mediu pentru „AMENAJAMENT SILVIC U.P. I STOICĂNEŞTI-OPTAŞI”.

Proiectul deciziei şi informaţiile privind posibilul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia ,ediului din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul SC AMENAJĂRI SILVICE ŞTEFAN SRL, din Piteşti, str. Constructorilor, nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, judeţul Argeş, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Comentariile/ observaţiile/ propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249.423670, email: office@apmot.anpm.ro și la sediul SC AMENAJĂRI SILVICE ȘTEFAN SRL din Pitești, str. Constructorilor, nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, judeţul Argeş, email: amenajarisilvice@gmail.com.