Anunţ Ecumenic Funerar SA

Ecumenic Funerar SA, în calitate de Concesionar al Serviciului de Administrare si Exploatare cimitire umane din Municipiul Slatina „Cimitirului Strehareţi" somează  prin prezenta pe doamna Ciobanu Valerica (cât şi moştenitorii legali ai acesteia), fără domiciliu cunoscut, în calitate de titular al locului de veci din Cimitirul  Vechi, figura 2, loc 8,  cu privire la achitarea debitului cu care figuraţi în evidenţele subscrisei, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

În situaţia în care nu se vor achită debitele restante vom proceda la retragerea dreptului de folosinţă asupra locului de veci.