6,34% este rata şomajului în Olt, la sfârşitul lunii noiembrie

Rata şomajului este în continuă creştere, la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit datelor furnizate de AJOFM Olt, aceasta ajungând la 6,34%.

Potrivit AJOFM, la sfârşitul lunii noiembrie, în judeţul Olt, erau înregistrați  8.208  șomeri (din care 3.747   femei), rata șomajului fiind de 6,34% .

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,12 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere  cu 0,22  pp.

Din totalul de 8.208 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 893  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.315  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.690  șomeri provin din mediul rural și  1.518  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă  astfel:

 Total     8208

 < 25 ani              1183

între 25-29         817

între 30-39         1000

între 40-49         1731

între 50-55         1741

peste 55 ani      1736

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,43 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (25,94 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (18,71 %), iar 15,73 % au absolvit invatamantul profesional. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,27 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,92 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2259 persoane foarte greu ocupabile,  3600 greu ocupabile, 1796 mediu ocupabile, iar 553 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.