16 august este termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, data limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 este 16 august 2021.

Potrivit actului normativ mentionat sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică:

- entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

- persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

„Totodată, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2021, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2021”, transmite Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice. 

Operatorii economici depun raportările contabile  la 30 iunie 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.