Spitalele din Olt au primit fonduri, pentru primele luni ale anului, în valoare de peste 33 de milioane de lei

Spitalele din judeţul Olt au primit, pentru lunile ianuarie-martie 2023, peste 33 de milioane de lei din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate pentru decontarea serviciilor medicale. Medicii de familie au primit 11.767.000 lei, iar pentru specialitățile paraclinice s-au alocat 1.983.000 lei.

În vederea asigurării continuităţii acordării serviciilor medicale medicamentelor  şi dispozitivelor medicale,  Casa de Asigurări de Sănătate a încheiat cu furnizorii de servicii medicale medicamente şi dispozitive medicale pentru perioada ianuarie-martie acte adiționale la contractele existente.

 Angajarea și decontarea serviciilor medicale medicamentelor  și dispozitivelor medicale se va  face din sumele repartizate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurtări sociale de sănătate pe anul 2023.Suma alocată pentru primele două luni ale anului  2023 este de 88.770.000 lei.

 Spitalelor din judeţ le-a fost alocată suma de 33.678.000 de lei. Pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală s-a alocat suma de 19.324.000 lei iar pentru medicamente pentru boli cronice utilizate în programele naționale de sănătate  9.573.000 lei,

Medicina de familie a primit 11.767.000 lei, asistența medicală pentru specialitățile clinice – 7.168.000 lei, iar pentru specialitățile paraclinice s-au alocat 1.983.000 lei.

Pentru acordarea dispozitivelor medicale CAS Olt a primit 1.037.000 lei iar pentru asistența medicală stomatologică 265.000 lei”, transmite Casa de Asigurări de Sănătate Olt.

Bugetul aprobat pentru serviciile medicale de dializă este de 2.989.000 lei și pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale  481.000 lei. Toate aceste sume vor fi cuprinse în bugetul anual.

Casa de Asigurări de Sanătate Olt a incheiat pentru perioada ianuarie – martie  acte aditionale cu 463 de furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.