S-a prelungit termenul de valabilitate a adeverinţei înlocuitoare a cardului de sănătate

S-a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat, printr-un ordin al preşedintelui CNAS.

Până acum, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, fiind astfel necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card.

Această adeverință se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul pierderii, deteriorării, furtului cardului initial sau schimbării datelor de identitate ale titularilor, față de cele înscrise pe card.

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

„Solicitanților cardului duplicat li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanță.

Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menționat își păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

 Totodată, menționăm că persoanele asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului”, transmite CAS Olt.

 De la începutul anului și până în prezent, în judeţul Olt, au fost eliberate 3174 de adeverințe de înlocuire a cardului.