Producătorii şi comercianţii de băuturi care introduc pe piaţă produse ambalate, trebuie să se înregistreze în sistemul de garanţie-returnare

Toți comercianţii și producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, au obligaţia să se înregistreze, până pe data de 28 februarie, în baza de date gestionată de către administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR)

Implementarea pe întreg teritoriul României a sistemului de garanţie-returnare (SGR), aplicabil pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, se va face în baza Hotărârii de Guvern nr. 1074/202, republicată, privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

 Astfel, producătorii și comercianții care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, în ambalaje din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR) până la data de 28 februarie 2023.

 Procedura de înregistrare în sistemul de garanție-returnare (SGR) se stabileşte de către administratorul SGR şi se face disponibilă pe pagina proprie de internet, www.returosgr.ro

 Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel naţional, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor în condiţiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi produselor importate sau achiziţionate intracomunitar, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcţionarea sistemului şi tarifele impuse acestora de către administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR).

 Neînregistrarea până la data de 28 februarie 2023, în baza de date gestionată de către administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR), de către comercianții și producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Contravenţiilor menționate mai sus, le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”, anunţă Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.

Administratorul sistemului de garanție-returnare (SGR) este S.C. RetuRo Sistem Garanţie Returnare - S.A., persoană juridică română, unică la nivel naţional, înființată exclusiv pentru implementarea, gestionarea, operarea şi asigurarea finanţării sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.