Primăria Slatina a publicat tematica din acest an a concursului de creaţie literară „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu”

Primăria Slatina a publicat tematica de concurs pentru evenimentul cultural „Slatina. Acasă la Eugen Ionescu”. Elevii de gimnaziu şi liceu vor avea timp până pe 28 noiembrie să realizeze eseurile şi creaţiile artistice vizuale. 


În perioada 29 noiembrie – 8 decembrie, juriul va evalua lucrările, iar pe 13 decembrie vor fi anunţaţi căştigătorii celei de-a XII-a ediţii a concursului. 

Creație literară

NIVEL I (CLASELE V-VIII)

,,Setea și foamea ” este prima piesă, în patru episoade, a lui Eugen Ionescu reprezentată pe scena Comediei Franceze, prin care dramaturgul reușește să surprindă rătăcirile lui Jean, în căutarea unui paradis iluzoriu, departe de siguranța căminului. ,,Setea și foamea” semnifică în plan metaforic, acea sete și foame a omului de tot ceea ce l-ar împlini ca ființă umană, setea și foamea de viață, de absolut. Strigătul lui Jean, în neputința sa de a atinge granițele absolutui, este plânsul unui om pierdut, care privește în jurul său cu ochii unui disperat. 

Citește fragmentul extras din această piesă:

Primul episod: FUGA

,,JEAN: Până una alta, ne scufundăm. Detest genul ăsta de locuinţe.

MARIA- MAGDALENA: Majoritatea oamenilor trăiesc aşa, în case ca asta.

JEAN: Se complac în mocirlă, se hrănesc din ea. Îi priveşte, dacă le place umbra sau noaptea. Tu puteai să mă scuteşti de astea. Să nu pot scăpa de ce mi-a fost scris, să nu pot scăpa de ce mi-a fost scris! Nu-mi plac decât casele cu ziduri și acoperişuri transparente, sau chiar fără ziduri şi fără acoperiş , unde soarele intră în valuri de soare, unde aerul intră în valuri de aer. Ah, oceanul soarelui! … Oceanul cerului!

MARIA- MAGDALENA: îmi spuneai uneori că vrei să pleci din casa nouă. De aceea am căutat. 

JEAN: Nu voiam să mă mut cu orice preţ . Voiam s-o părăsesc doar ca să mă mut într - o casă şi mai luminoasă, învăluită în azur, străbătută de azur. O casă cocoţată pe un vârf de munte, cred că o mai fi existând aş a ceva pe lume. Sau deasupra unui râu. Nu în râu, suspendată în aer, nu mult deasupra apei, 17' cu obraji de flori la ferestre, flori din care nu vezi nici rădăcina, nici tulpina, numai partea de sus, doar faţa, flori la îndemână. Sunt flori care plâng, nu zic, dar sunt şi flori care râd! De ce să nu le alegem pe acelea care se înalţă zâmbind?”

CERINȚE:

Redactează o compoziție de 1-3 pagini scrise la calculator sau de 2-5 pagini scrise de mână, dezvoltând ideea: ,, Căutarea unui paradis iluzoriu - setea și foamea de viață, de absolut”, plecând de la textul suport.

În redactarea eseului se are în vedere:

- concordanța dintre titlul compunerii și conținutul de idei al acesteia;

- originalitatea ideilor;

- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate;

- coerența exprimării;

- unitatea compoziției;

- ortografie și punctuație;

- așezare în pagină;

- respectarea numărului de pagini.

OBSERVAȚII:

- Nu se argumentează apartenența la genul/ textul dramatic!

- Pentru lucrările scrise la calculator se are în vedere: titlul va fi scris cu majuscule în Times New Roman, 14, Bold, centrat; textul propriu-zis va fi scris după două rânduri libere în Times New Roman, 12, distanță între rânduri 1,5.

Nivel II (clasele IX-XII)

„EL: Dar nu te contrazic dinadins. Atunci când spui lucruri neadevărate, nu pot fi de acord. Eu am mania adevărului.

EA: Care adevăr? Dacă eu îţi spun că nu e nici o deosebire! Ăsta-i adevărul. Nici o deosebire. Melc sau broască-ţestoasă e acelaşi lucru.

EL: Nicidecum. Nu e nicidecum acelaşi animal.[…]

EL: Dar cel puţin ascultă-mă puţin, ascultă ce-ţi spun

EA: Ţestoasa- ori melcul -nu e un animal lent, bălos şi cu corpul scurt? Nu e un soi de reptiluţă?

EL: Ba da. Şi ce?

EA: Păi vezi, asta e, ţi-am dovedit Nu se zice: lent ca o broas-că-ţestoasă şi încet ca melcul? Iar melcul, adică ţestoasa, nu se târăşte?

EL: Nu e chiar aşa.

EA: Cum nu e chiar aşa? Vrei să spui că melcul nu se târăşte?

EL: Ba da.

EA: Deci vezi bine că melcul e una cu broasca.

EL: Ba nu e.

EA:I ncăpăţânatule, melcosule! Spune-mi şi mie de ce.

EL: D-aia”, „Delir în doi”, Eugen Ionescu.

Pornind de la fragmentul de mai sus, scrie un eseu de 400-500 de cuvinte despre felul în care atitudinea este fereastra ta către lume.

Vei avea în vedere:

-identificarea mesajului textului suport;

-explicarea mesajului prin referire la alte texte ale autorului;

-utilizarea unui limbaj artistic;

-originalitate în abordarea subiectului;

-exprimarea corectă, îngrijită;

-așezarea în pagină;

-respectarea numărului de rânduri.

Nu se folosesc decât citate din opera și despre opera scriitorului Eugen Ionescu.

Lucrarea se scrie de mână.

Artă Vizuală

Nivelul I

„Doi bătrâni își analizează cu melancolie viața. Vorbesc, se agită și așteaptă, alintându-se cu amintiri ratate. O ultimă reprezentație în fața unor oameni care seamănă leit cu ei, niște absențe. O analiză a ceea ce a fost fericirea și nefericirea lor. Trec fulgerător de la tristețea fără gravitate la un entuziasm fără durată, se mint, se ceartă și se consolează reciproc. Un discurs despre singurătatea în doi, despre ratarea în cuplu și moartea de unul singur”, ,,Scaunele”, Eugen Ionescu.

Pornind de la textul de mai sus, se va ține cont de:

- expresivitatea personajelor;

- încadrare;

- construcție, valorație, cromatică (la alegere).

Nivelul II

REGELE: Am în mine o oglindă, totul se răsfrânge în ea, văd din ce în ce mai bine, văd lumea, văd viața care piere.

MARGARETA: Treci dincolo de aceste răsfrîngeri.

REGELE: Mă văd pe mine. Dincolo de orice lucru sînt eu. Nu mai sînt decât eu. Eu sunt

Pământul, sînt cerul, sînt vântul, sînt focul. Sînt oare în toate oglinzile , sau eu însumi sînt oglinda a tot ce există?

JULIETTA: Se iubește prea mult.  ,,Regele moare”, Eugen Ionescu

Pornind de la textul de mai sus, se va realiza portretul în compoziție al lui Eugen Ionescu.