Peste 380 de candidaţi din Olt, aşteptaţi la a doua probă scrisă a Bacului de toamnă

385 de absolvenţi ai clasei a XII-a din judeţul Olt sunt aşteptaţi, astăzi, la a doua probă scrisă a Bacalaureatului de toamnă, proba obligatorie a profilului - proba E.c)

 Sesiunea de toamnă a examenului continuă pe 18 august, când este programată Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d), unde ar trebui să vină 362 candidaţi.

 Primele rezultate vor fi afişate pe 25 august. Începând cu această sesiune a examenului naţional de bacalaureat, Ministerul Educaţiei generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaţilor. Acest proces nu implică schimbări în ceea ce priveşte criteriile de evaluare/baremele şi tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

 „Afişarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), va avea loc în data de 25 august (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format standard/letric, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere”, precizează Ministerul Educaţiei.

 Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (26 – 28 august), vor fi comunicate în data de 29 august.

 Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

 Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase).