Oficial. S-a stabilit data la care începe noul an şcolar

Ministerul Educației a publicat structura anului școlar 2023-2024 în Monitorul Oficial, prezentând noile modificări. Noul an școlar va începe pe data de 11 septembrie și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module școlare, alternate cu cinci vacanțe.


Perioadele în care elevii vor merge la cursuri sunt:

Luni, 11 septembrie 2023 - vineri, 27 octombrie 2023

Luni, 6 noiembrie 2023 - vineri, 22 decembrie 2023

Luni, 8 ianuarie 2024 - vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare.

Luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare, până vineri, 26 aprilie 2024.

Miercuri, 8 mai 2024- vineri, 21 iunie 2024.

Perioadele de vacanță sunt:

Sâmbătă, 28 octombrie 2023 - duminică, 5 noiembrie 2023

Sâmbătă, 23 decembrie 2023 - duminică, 7 ianuarie 2024

O săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Sâmbătă, 27 aprilie 2024- marți, 7 mai 2024

Sâmbătă, 22 iunie 2024- duminică, 8 septembrie 2024.

Anul școlar se va încheia la date diferite pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvența redusă, clasa a VIII-a, clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția unor clase, și pentru clasele din învățământul profesional, în funcție de durata cursurilor stabilite în planurile-cadru de învățământ.