Noi furnizori de servicii medicale în contract cu CAS Olt, printre care cabinete stomatologice din Bobiceşti, Făgeţelu, Icoana şi Coloneşti

Casa de Asigurări de Sănătate anunţă noi furnizori de servicii medicale. Printre aceştia, stomatologi aflaţi în localităţile Bobiceşti, Făgeţelu, Icoana şi Coloneşti.

În urma procesului de contractare ce a fost finalizat la sfârșitul lunii iunie, au intrat in relație contractuală cu CAS Olt 19 furnizori noi de servicii medicale.

Astfel, incepând cu data de 01 iulie își desfășoară activitatea în relație contractuală cu CAS Olt, trei noi  furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, cinci furnizori de medicină dentară, câte un furnizor de recuperare și îngrijiri medicale la domiciliu și nouă furnizori de dispozitive medicale.

Cei trei furnizori de servicii medicale clinice care au intrat in contract de la 01 iulie 2023 își desfășoară activitatea in Slatina si Caracal și au următoarele specialitați: diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, pediatrie, genetică medicală și  medicină fizică și de reabilitare.

4 din cei 5 medicii stomatologi care au intrat in contract de la 01 iulie au cabinetele in mediul rural. Localitățile în care își desfășoară activitatea aceștia sunt: Bobicești, Făgețelu, Icoana, Colonești”, transmite CAS Olt.   

Un singur furnizor din cei nouă furnizori de dispozitive medicale aflați pe lista noilor veniți își desfășoară activitatea în județul Olt, ceilalți au sediul în alte județe din țară.