Ministrul Agriculturii, consultări cu asociațiile de fermieri din sectorul vegetal și zootehnic

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut o întâlnire cu asociațiile de fermieri din sectorul vegetal și zootehnic. 


În cadrul acestei întâlniri, s-au abordat aspecte esențiale legate de proiectul de Ordin privind modalitatea de implementare a intervențiilor aferente acestor sectoare.

Printre modificările propuse și discutate în cadrul ședinței:

  • Eliminarea perioadei de depunere a cererilor de plată cu penalități, în conformitate cu prevederile Planului Strategic (PS).
  • Revizuirea definiției fermierului activ pentru a se potrivi cu PS.
  • Ajustări ale eco-schemelor din sectorul vegetal, inclusiv în corelație cu derogarea GAEC 8 pentru anul 2024.
  • Introducerea unui nou tip de sprijin, și anume sprijinul cuplat pentru porumb destinat silozului.
  • Prolongarea termenului final de depunere a documentelor justificative pentru sprijinul cuplat vegetal.
  • Modificarea condițiilor de eligibilitate pentru sprijinul cuplat zootehnic, în special pentru intervenția PD-24 ovine/caprine.
  • Flexibilizarea accesului la eco-scheme în sectorul zootehnic, inclusiv pentru creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte și a tineretului bovin la îngrășat, precum și introducerea unei noi eco-scheme pentru creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.
  • Actualizarea adeverințelor emise de Primării, eliminând restul semnăturilor și păstrând doar semnătura Primarului/reprezentantului legal.

„Așa cum mi-am asumat, dialogul cu asociațiile și fermierii stă la baza politicilor agricole și de aceea am vrut să discut cu asociațiile din sectorul vegetal și zootehnic”, a transmis ministrul.