ITM Olt, campanie naţională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici şi mijlocii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt prezintă avantajele negocierii colective în întreprinderile care au peste 10 angajaţi, în cadrul unei campanii dispuse la nivel naţional.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt desfășoară pe parcursul lunii februarie 2024 Campania națională de promovare a negocierii colective în inteprinderile mici și mijlocii.

Constituţia României recunoaşte dreptul salariaților de asociere în sindicate, patronate şi asociaţii profesionale, cu misiunea acestora de reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor lor, precum și dreptul de negociere colectivă în muncă şi de aplicare a convenţiilor colective. 

De asemenea, Legea nr.367/2022 – privind dialogul social prevede obligativitatea negocierii colective la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați, inițiativa negocierii colective poate aparține angajatorului şi/sau oricăreia dintre părţile îndreptăţite să negocieze”, transmite ITM Olt. 

Această campanie își propune să furnizeze informații cuprinzătoare și accesibile plecând de la principalele beneficii ale negocierii colective pentru angajaţi/lucrători şi angajatori, respectiv:
Avantaje angajaţi/lucrători: mai multă justiţie socială, drepturi superioare privind condiţiile de muncă şi de angajare, salariile, securitatea şi sănătatea în muncă, locuri de muncă şi venituri mai stabile, protecţie suplimentară în exercitarea drepturilor legale, aplicarea principiului egalităţii de şanse şi tratament.
Avantaje angajatori: asigurarea păcii sociale şi un climat de muncă favorabil performanţei, productivitate şi loialitate a personalului îmbunătăţite, participare mai mare a forţei de muncă la locul de muncă, eficacitate şi planificare bugetară, rezolvarea timpurie a litigiilor.

Campania va cuprinde sesiuni de informare a angajatorilor și reprezentanților sindicatelor și patronatelor, atât la sediul instituției cât și la sediile acestora, precum și discuții cu angajații și distribuirea de materiale informative. 

La nivelul județului Olt sunt active un număr de 271 contracte colective de muncă, dintr-un total de 1150 unități cu peste 10 angajați.