Actualitate

2019-12-09, 13:25:12

Primăria Slatina face angajări. Nu se cere vechime

Direcţia Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Slatina a scos la concurs două posturi de asistent medical principal. Oltenii interesaţi de aceste posturi nu au nevoie de vechime.

Toţi cei care vor să participe la concurs îşi pot depune dosarele până pe 20 decembrie, ora 14.00, urmând să susţină proba scrisă pe 9 ianuarie, iar interviul pe 14 ianuarie.

Pentru a ocupa un astfel de post, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Toţi candidaţii trebuie să aibă studii postliceale, dar nu au nevoie de vechime pe post.

Relații suplimentare se obțin la Direcția de Asistență Socială – Slatina, cu sediul în Slatina, str. Frații Buzești nr. 6, județul Olt, telefon nr. 0249/418.660.

Comentarii

Redacţia

2019-12-09 13:25:12

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...