Publicitate

2021-10-15, 10:45:32

ANUNT

Anunţ
privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:

1 post inginer in cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor


Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:
a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiulul Economic European si domiciliul in Romania;
b) Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c) Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

a) Studii superioare tehnice - profil tehnic (absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in conformitate cu legislatia in vigoare) specializarea: constructii civile, instalatii, mecanica, hidrotehnica, electromecanica - minim 5 ani vechime in specializarea obtinuta;
b) Cunostinte de operare pe calculator (MS Office) si utilizare a programelor de
proiectare asistata de calculator (Autocad);
c) Cunostinte limba engleza nivel mediu;
d) Constituie Avantaj - Experienta in domeniul constructiilor si constructiilor edilitare si gospodarie comunala, precum si detinerea de autorizatii de: Diriginte de Santier - Lucrari tehnico edilitare de alimentare cu apa-canalizare si Responsabil Tehnic cu Executia, in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarie comunala.
- Competente si experienta in implementarea Proiectelor derulate cu fonduri europene.

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

  • Proba scrisa va avea loc in data de 28.10.2021, orele 12.00
  • Interviul va avea loc in data de 29.10.2021, orele 10.00


Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.10,2021, orele 15.00, la Registratura S.C. Compania de Apa Olt SA, strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750.

Comentarii

Redacţia

2021-10-15 10:45:32

Conținutul website-ului www.gazetanoua.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea Gazeta Nouă. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa office@gazetanoua.ro

loading...